Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ÁSZF

Áttekintés

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Szabo Company. (székhely: Szeged, adószám:24306702206), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett ShopteQ weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A weboldal neve: ShopteQ
Üzemeltető: Szabo Company Kft.
A szolgáltató székhelye: Szeged
Elektronikus levelezési címe: info%at%shopteq.hu
Cégjegyzékszáma: Cg.06-09-020060
Adószáma: 24306702206
Telefonszáma: +36(20) 587-7752
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-78633/2014
Adatvédelmi tisztségviselő: Szabó Zoltán (Szabó Company ügyvezető), elérhetőség: info%at%shopteq.hu
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai:
   UK-2 Limited
   91 Brick Lane
   Shoreditch
   London, E1 6QL
   Cégjegyzék szám: 03550739
   Web: uk2.net
   Fax: +44 (0)845 270 5570

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.2. Jelen ÁSZF hatálya a ShopteQ weboldal.
1.3. A weboldal, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelem alatt áll.
1.4. Emailen mindig rendelkezésre állunk az alábbi címen info%at%shopteq.hu

Adatkezelési szabályok:

1.5. Adatkezelési szabályzatunk elérhető az alábbi oldalon Adatkezelési Irányelveink

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A weboldalon webáruházakat lehet bérbe venni. A weboldal minden szolgáltatása azonos vagy szorosan kapcsolódik az elektronikus kereskedelemhez. A szolgáltatások ára minden esetben tartalmazza az Áfát. Az igénybevehető szolgáltatások intellektuális és digitális termékek így fizikai szállítást nem igényelnek. A bérelhető webáruház vásárlás után azonnal de legkésőbb 5 munkanapon belül igénybe vehető.
1.7. A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatás nevét, leírását. A szolgáltatásokról minta képet és megtekinthető működő minta weoldalt jelenítet meg.
1.8. Akcióra vonatkozó részletes információkat, többek között az akciók területi vagy időbeni és, vagy egyéb korlátozásait, adatait feltünteti a Szolgáltató.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó (vevő) és a vállalkozás közötti (eladó) szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó (vevő) a megrendelt termék kézhez vételétől számított eredeti 14 nap helyett nálunk 30 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Ezt próba hónap lehetőségével biztosítjuk, így az igénybe vett szolgáltatás első hónapja nem díj köteles és bármikor megszakítható a szolgáltatás igénybevétele.

A termék / szolgáltatás visszaküldése:

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete: A vevő elállási jogával bármikor élhet, azt indokolni és jelezni az alábbi elérhetőségen lehet info%at%shopteq.hu Elállás esetén az elállás jelzéséig esedékes díjakat naptári napra számolva arányosítva kell megfizetni.

Garancia, jótállás

Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai, ami hiánytalanul érvényes az oldalon (ShopteQ) eladóra.

Panaszkezelés

1.19. Panaszkezelést ezen az oldalon feltüntetett elérhetőségek egyikén lehet megtenni vagy az alábbi email címen. info%at%shopteq.hu

Értesítések

A felhasználók / vevők értesítést kapnak bármilyen ÁSZF-et érintő változásról: Ezek a változások az ÁSZF oldalán vannak időrendben pontszerűen közölve. Azok nyilvánosak és az adatvédelmi nyilatkozattal egyetemben fel vannak tüntetve a főoldalon.

Fizetés

Fizetés a szolgáltatást követő hónap elején történik díjbekérőre utalással. Vagy digitálisan érvényes számlát állítunk ki elektronikusan, vagy postázzuk a számlát.

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó (eladó vagy vevő) vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó (eladó vagy vevő) és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szegedi Törvényszék illetékességét.